OŠ REMETE - II FAZA, ZAGREB
2008 obrazovanje

- realizacija II faze : 2008 – 2012.

autori : domić, koružnjak; koautor mudronja-pletenac

- površina građevine : 1.630 m2

- površina parcele : 10.747 m2

- suradnja : curić, mihalić, nižetić, peruzović